Groothoofd - Merwekade

  • Algemeen

Het Groothoofd is historisch grondgebied. Eeuwenlang was dit de belangrijkste plek waar vreemdelingen Dordrecht binnenkwamen. Heel wat prinsen van Oranje zetten hier voet aan wal, en werden dan op de kade vorstelijk onthaald. Maar ook hun tegenstanders kwamen hier aan, zoals de hertog van Alva. Het Groothoofd ligt aan het drukst bevaren rivierenkruispunt van Europa: rechts de Beneden-Merwede, links de Oude Maas en recht vooruit de Noord.

Hoe gebruik ik deze website?
Ontdek

Starten? Klik op de knop "Ontdek".

Draai

Klik en sleep om rond te kijken.

Klik

Volgende foto? Klik op het rondje.

Ik snap het